بایگانی برای تیر, ۱۳۹۷

۳۰
تیر
ضرورت نصب سیستم های اسپرینکلر در همه مدارس انگلستان
 • admin
 • 123 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • LFB . اسپرینکلر . حفاظت در برابر آتش سوزی . خانه های مراقبت از سالمندان . سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی . سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی لندن . محل اقامت پناه جویان .

سازمان آتش نشانی لندن اخیرا اعلام کرده استکه صرفا نبایست مدارس جدیدالاحداث به سیستم های اسپرینکلر مجهز شوند و سایر مدارس دیگر هم باید به منظور حفاظت در برابر آتش سوزی به سیستم ها تجهیز شوند. سازمان آتش نشانی لندن نظر خود را درباره برنامه­­های پیشنهاد شده اعلام کرده است که می تواند حذف دستورالعمل هایی باشد که می گوید سیستم آب پاش فقط باید در مدارس تازه ساخته نصب شود. آمارهای اخیر نشان می دهند،بین سال های 2009 و…

۲۰
تیر
مبانی سیستم های کنترل دود
 • admin
 • 123 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • تهویه طبیعی از کنار . تهویه طبیعی هوا از بالا . تهویه مکانیکی فشار منفی . فشار مثبت پلکان .

امروزه با توجه به پیشرفت بشر در زمینه ساختمان ها(شامل انواع سیستم های اعلام و اطفای حریق و...)تمهیداتی انجام گرفته که از مهمترین آنها سیستم های کنترل دود است.بیشترین علت اصلی مرگ و میر در حریق ناشی از گازهای سمی و خطرناک تولید شده است.دودگرفتگی علاوه بر این که سبب کاهش دید،تاریکی،ترس و وحشت متصرفین و کاهش درصد اکسیژن در فضاهای بسته می گردد،میتوتند موجب گسترش حریق و عدم اطفای حریق بموقع و مناسب شود. کنترل مناسب دود می توتند…

۱۰
تیر
همکاری Coltraco و WAGNER UK برای پایش مستمر اطفاء حریق پاک
 • admin
 • 123 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • Coltraco . WAGNER UK . اطفاء حریق پاک . پایش مستمر اطفاء حریق .

WAGNER UK و Coltraco برای آوردن PERMALEVEL™ MULTIPLEX به محدوده کاری شان، برای پایش مستمر سیستم های اطفاء حریق پاک NOVEC™ 1230و FM-200 تعامل کردند. آقای Brett Stringer، مدیر فنی سیستم های اطفاء حریق WagnerUK می گوید: PERMALEVEL MULTIPLEX  نسبت به سطح به دست آمده در بخش دریایی با مسائل دسترسی پیچیده، باعث ایجاد مانع از نظر حفاظت از زیرساخت های حیاتی IT خواهد شد و در نتیجه آن را برای راهکارهای پیشگیری از آتش سوزی الزامی کرده است که…