اعلام حریق متعارف

- سیستم اعلام حریق متعارف Conventional Fire Detection Systems
  • این سیستم ­ها معمولی­ ترین نوع سیستم های اعلام حریق بوده و طریق کارکرد کاملا الکترونیکی داشته و با تغییر اختلاف ولتاژ ناشی از تغییر مقاومت المان های مختلف بر اثر فعال شدن و تغییر جریان کشیده شده توسط مدار عمل می نمایند.

  • اساس طراحی سیستم های اعلام حریق متعارف، تقسیم محیط مورد نظر به زون های متفاوت (Fire Zones) و انتقال اطلاعات هر زون به مرکز کنترل متعارف، اعم از دتکتورها، شستی ها و سایر ادوات مربوطه، به وسیله یک زوج کامل می باشد. در این سیستم آژیرها دارای مدار اعلام حریق مستقل بوده که به محض وقوع حریق در یک زون فعال می گردند.

  • این نوع سیستم ها جهت پروژه های کوچک و متوسط قابل ارائه و استفاده می باشد.