اطفاء حریق بر پایه فوم

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پایه آب/فوم
 • این نوع سیستم برای حریق های کلاس B (از قبیل مواد نفتی قابل اشتعال مانند: نفت، بنزین، گازوئیل و مایعات قابل اشتعال مانند الکل و …) به کار می رود. از موارد استفاده سیستم های اطفاء حریق آب و فوم می توان به انبار مواد قابل اشتعال، اتاق های رنگ، مخازن سوخت اعم از سقف ثابت یا متحرک، آشیانه هواپیما و هلیکوپتر اشاره نمود.

 • لازم به توضیح است که در مواردی که مواد قابل اشتعال از مواد نفتی قطبی تشکیل شده باشد، بایستی از فوم مقاوم در برابر حلال ها استفاده گردد.

 • اساس عملکرد این سیستم بر ترکیب آب و فوم به نسبت معینی در یک تناسب ساز و انتقال آن از طریق شبکه لوله کشی به نازل­ های نصب شده در محیط و تخلیه بر روی حریق می باشد. تجهیزات مورد استفاده در سیستم اطفاء فوم تا حدودی مشابه اطفاء آب است با این تفاوت که در این سیستم علاوه بر مخازن آب، شیرهای اتوماتیک، پمپ هوا از فوم تغلیظ شده (Foam Concentrate)، مخازن فوم (Bladder Tank)، تناسب ساز (Propertioner) و تولید کننده فوم (Foam Maker) نیز استفاده می گردد.

 • قبل از آن که هر طراحی انجام پذیرد، مشخصا تعیین خطری که باید مورد حفاظت قرار بگیرد ضروری می باشد. این تنها به این معنی تعیین ابعاد محیط خطر نمی باشد. نوع سوخت، میزان دسترسی به منابع تغذیه، طبقه بندی محیط، شرایط محیطی، منبع آب و مشخصات شبکه آب سایت در طراحی نهایی سیستم دارای اهمیت می باشد.

 • فوم عبارتست از توده پایداری از حباب های کوچک با چگالی پائینتر از آب یا مواد نفتی که چسبندگی در پوشش سطح را ارائه می نماید.

 • فوم هوادار توسط مخلوط نمودن محلول آب محتوی فوم تغلیظ شده با هوا ایجاد می گردد. (توسط تجهیزات خاص)

 • این فوم بطور آزاد بر روی سطح مایع مشتعل شده قرار گرفته و شکل چسبنده به خود می گیرد و به این صورت مانع ورود هوا گشته، روکش مداومی ایجاد نموده و بخارات فرار قابل اشتعال را از رسیدن به هوا مجزا می نماید.

 • در تولید فوم ۲ مرحله وجود دارد:

 • مرحله اول وقتی است که فوم تغلیظ شده به آب اظافه می گردد و محلول فوم Foam solution تولید می گردد (در غلظت معین) که این مرحله تناسب سازی نامیده می شود. این مرحله، مرحله ای بسیار بحرانی می باشد زیرا برای عملکرد صحیح فوم، تشکیل درصد صحیح غلظت بسیار حیاتی می باشد.

 • مرحله بعدی وقتی است که جهت تولید حباب های فوم (Bubbles of Foam)، هوا با محلول ترکیب شده و فوم نهایی را تولید می کند. بر اساس میزان انبساط، گسترش فوم ها در سه دسته تقسیم بندی می شود:

 • فوم با گسترش کم (نسبت گسترش تا ۲۰:۱) Low Expansion Foam

 • فوم با گسترش متوسط (نسبت گسترش ۲۰:۱ تا ۲۰۰:۱) Medium Expansion Foam

 • فوم با گسترش زیاد (نسبت گسترش بیش از ۲۰۰:۱) High Expansion Foam

 • گسترش یا انبساط فوم عبارتست از نسبت حجم فوم تولید شده به حجم محلول فوم مورد نیاز جهت ساخت آن که هر کدام از این سه نوع انبساط، بسته به محل مورد اطفاء و نوع حریق کاربرد منحصر به فرد خود را دارد. لازم به ذکر است که کلیه ادوات و تجهیزات و همچنین مخازن فوم مورد نیاز در سیستم اطفاء اتوماتیک از کمپانی Tyco SKUM و یا سایر شرکت های معظم معتبر و پیشرو در این زمینه تهیه می گردد.