اطفاء حریق بر پایه آب

- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک پایه آب
  • طراحی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آب، بر اساس استاندارد NFPA و BS با توجه به کلاس خطر محیط مورد حفاظت، اطلاعات و نیاز­های مشتری انجام می پذیرد.

  • در سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک آب، کلیه محاسبات عناصر سیستم اطفاء مورد نیاز از قبیل: مخزن آب، پمپ ها، اسپرینکلرها، فایرباکس ها، هیدرانت ها، شیر های اتوماتیک (سیلابی)، لوله های انتقال و … همگی توسط کارشناسان زبده شرکت آرتین انجام می گیرد. این خانواده از سیستم های اطفاء حریق نیاز به پیش زمینه هایی همچون منابع و مخازن آب جهت تامین آب مورد نیاز سیستم دارند که شرکت آرتین جهت اجرا و یا مشاوره به منظور تهیه این مقدمات از توانمندی­ های فنی و اجرایی لازم برخوردار می باشد.

  • سیستم­ های اطفاء حریق اتوماتیک آب در پیکر­بندی های مختلفی تقسیم بندی می شود که از آن جمله می ­توان به سیستم اسپرینکلر تر Wet Sprinkler System اشاره نمود.

  • این سیستم عبارتست از اسپرینکلر های اتوماتیک (اسپرینکلر بسته، Fusible یا Glass Bulb) که توسط شبکه لوله کشی به شیر Alarm Check Valve و از این طریق به آب تحت فشار مشخصی متصل هستند. (فشار در تمامی لوله کشی­ ها تا سر اسپرینکلر ها ثابت است)

  • پس از وقوع حریق، بر اثر باز شدن اسپرینکلر (که بر اثر ایجاد حرارت ناشی از حریق و به دنبال آن عمل نمودن bulb  اسپرینکلر رخ می دهد) افت فشار در سمت شبکه لوله کشی واقع می گردد. در نتیجه این افت فشار در شبکه لوله کشی، فشار آب در پشت شیر Wet Alarm Check Valve، توانایی باز نمودن شیر مربوطه را پیدا نموده و آب در شبکه لوله ها جریان یافته و از اسپرینکلرهای باز شده (فعال شده) خارج و بر روی حریق تخلیه می گردد.

  • در سیستم تر (Wet) لوله های توضیح به طور عادی محتوی آب بوده و به منبع آبی که قادر به تامین حجم آب مورد نیاز می باشد، متصل می باشند.

  • روش دیگر پیکر بندی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آب در مناطق سردسیر که احتمال یخ زدگی آب وجود دارد، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد سیستم اسپرینکلر خشک Dry Pipe Sprinkler System می باشد.

  • این سیستم عبارتست از اسپرینکلر های اتوماتیک که به لوله کشی محتوی هوا یا نیتروژن تحت فشار متصل هستند، افت این فشار در اثر باز شدن اسپرینکلر(که بر اثر ایجاد حرارت ناشی از حریق و به دنبال آن عمل نمودن Bulb اسپرینکلر رخ می دهد) و در نتیجه افت فشار در لوله کشی، به فشار آب (در پشت شیر) اجازه می دهد تا شیر مربوطه را باز نماید و در شبکه لوله ها جریان یافته و از اسپرینکلر های باز شده (فعال شده) خارج و بر روی حریق تخلیه گردد. این شیر به نام Dry Pipe Valve شناخته می شود.