بایگانی برای آبان, ۱۳۹۶

۰۸
آبان
نمایشگاه تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی و آتش نشانی
  • admin
  • 4 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • امداد و نجات و ایمینی و آتش نشانی . سومین نمایشگاه بین المللی . نمایشگاه بین المللی . نمایشگاه حافاظتی امنیتی . نمایشگاه فناوری های نوین . نمایشگاه مشهد .

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی 20 الی 23 آذرماه 1396 ساعت بازدید 16 الی 22 نمایشگاه بین المللی مشهد