سال نو مبارک

۲۹
اسفند
سال نو مبارک
سال نو مبارک
  • admin
  • 102 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • بدون برچسب

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

برخیز و بجام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست

فردا همه از خاک تو برخواهد رست

“سال نو مبارک”

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید